İşçinin Dava Açma Hakkı

  İşçinin Dava Açma Hakkı tavsiyeleri. Anayasa madde 84 e göre;“Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.”

“Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.”

Bu anayasal hak İş Kanunu ile güvence altına alınmıştır.

İŞ KANUNU: ” İşverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları. Çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.”

 İş Kanunu’na göre aşağıda sayılan iş kollarında çalışıyorsanız bu kanun hükümleri açacağınız iş davalarında uygulanmaz; davanız reddedilir ve dava masrafı verdiğinizle kalırsınız.İşinden olmuş biri için bu durum daha da can sıkıcı bir hal almış olur.O sebeple öncelikle açacağınız davanın  İş Mahkemelerinde görülüp görülemeyeceğinin tespit etmelisiniz.

Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde  iş kanunu hükümleri uygulanmaz bu sebeple de  iş mahkemelerinde dava açsanız bile davanız reddolur.

İşçinin Dava Açma Hakkı Bu iş ve ilişkiler şunlardır;

 a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,

 b) 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,

 c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,

 d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar. (3 üncü derece dahil). Hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde.

 e) Ev hizmetlerinde,

 f)çıraklar hakkında,

g) Sporcular hakkında, 

 h) Rehabilite edilenler hakkında,

 ı) 507sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2. Maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı iş yerlerinde çalışanlar

Bu durumun istisnası yani bunlar dışında şu kişiler iş mahkemelerinde dava açabilir ;

a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya. Karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri,

 b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler,

 c) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler,  

d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri, 

 e) Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri,

 f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen. Tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işlerde iş kanunu geçerlidir. Ve iş kanunu ile ilgili hükümler bu davalarda uygulanır.

 İşçinin Dava Açma Hakkı İş mahkemelerinde;

1.İşçinin kıdem tazminatı,ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı gibi tazminat alacakları

2.ücret alacağı, fazla mesai alacağı, yıllık ücretli izin alacağı

3.İşe iade istemleri

4.İş kazalarından kaynaklanan tazminat ve alacaklar

5.Maluliyet, emeklilik, hizmet tespiti, iş kazası tespiti gibi durumlarda da dava açılabilmektedir.

İŞ MAHKEMELERİNDE ARABULUCUYA GİTMEK DAVA ŞARTIDIR.

1.1.2018 tarihinden itibaren işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda arabulucuya gitmek dava şartıdır. Yani işverenle aranızda bir uyuşmazlık varsa ilk olarak arabulucuya başvurmanız gerekiyor. Arabulucuya gittiniz ancak anlaşamadıysanız ; anlaşamadığınıza dair evrakla gidip iş mahkemelerinde dava açmanız gerekmektedir.

Önerim arabulucuda sorunlarınızı, uyuşmazlıklarınızı çözmek daha yerinde olan bir iştir.İş mahkemelerinde dava açtığınızda dosya yoğunluğundan dolayı duruşmalar iki yıla yakın sürüyor.Bu sürede hem siz duruşmaları takip etmek zorundasınız(duruşmalara mazeretiniz yoksa katılmak zorundasınız)  hem de davayı siz açtığınız için davayı kazandığınızda geri alacak olsanız da dava masraflarını ( dosya harcı,bilirkişi ücreti vs.) ödemek zorundasınız.İşveren de davayı kaybettiği zaman işçinin tüm alacaklarını toptan ödemek zorunda olacağından ve itibarı sarsılacağından arabulucuda anlaşması en iyi seçenektir.Günümüzde enflasyon vs de düşünüldüğünde dava sonunda alınan para değer kaybediyor.

Arabulucuda yazılı olarak sözleşme yaparsınız veyahut işverenden sizin adınıza yazılı. Vadesi belli senet alırsınız, her ödemesi gelen senedi ödemesi yapılınca yırtarsınız. İşveren senedi zamanında ödemediyse ödenmeyen senedi icraya koyabilirsiniz.


Arabulucuda anlaşamadınız o zaman anlaşamadığınızı gösterir belgeyle iş mahkemesinde davanızı açabilirsiniz. Dava açılmak istendiğinde önemli olan dava konusunun açık olması ve işverenden alacağınızın tek tek eksiksiz yazılmasıdır. Dava açılırken de delillerinizin, tanıklarınızın dilekçeyle sunulması çok önemlidir. Eğer ki delillerinizi mahkemeye sunamazsanız davayı kazanma şansınız azalır. Delilleri zamanında toplama ve mahkemeye sunma konusunda dikkatli olunmalıdır.

 Kafaları karıştıran bir başka durum ise işçi ve işveren arasındaki sözleşmenin şeklidir;

Yazılı ya da sözlü sözleşme

Yazılı ya da sözlü sözleşme yapmışsanız iki durumda da dava açabilirsiniz ancak şart ilk olarak arabuculuya başvurudur. Yalnız sözlü olarak sözleşme yapmışsanız yani kayıt dışı çalışmışsanız bunu tanıklarla ispatlamanız gerekir.Tanık iş davalarında önemli bir delildir.

 Siz işe girdiğiniz zaman haklarınız ve yükümlülükleriniz de başlar. İş sözleşmeniz ve sigortanız varsa davada birçok açıdan avantajlısınızdır ancak iş sözleşmeniz yoksa ispat yükü size düşer.

Dava açmak için işçi ile işveren arasında yazılı bir sözleşme olması zorunlu değildir.İşvereninizin,patronunuzun sizi kayıtsız çalıştırması sizin değil patronunuzun sorunudur.Eleman arayan bir yere başvurdunuz gidip konuştunuz sözlü ya da yazılı olarak da anlaştınız -aslında en doğru olanı yazılı olarak karşılıklı sözleşme yapmanızdır ancak patronunuz yazılı anlaşma yapmadı ve siz çalışmaya başladınız. İşçinin yapması gerekenleri yaptınız ve  yükümlülüklerini yerine getirmenize rağmen işveren ona düşen sorumlulukları yerine getirmediyse (ücretinizi ödemiyor, sizi fazla çalıştırıyor, tatil hakkınızı elinizden alıyorsa) İş mahkemesinde dava açabilirsiniz.Dava şartlarını yerine getirdiyseniz davanız kabul edilir ve görülmeye başlanır.Yalnız iş davalarında önemli olan davayı takip etmek ve duruşmalara katılmaktır.Eğer ki davalara katılamayacaksanız, davayı takip etmekte zorlanacaksanız iyi bir avukata vekalet vermeniz sizin açınızdan daha yararlı olacaktır.Çünkü iş davalarında üst üste mazeretsiz olarak duruşmaya katılmazsanız dosyanız işlemden kaldırılır ve istediğiniz sonucu alamazsınız.

 İş Kanunu, emeği ve alın terini korumak istediği için daha çok işçi lehine düzenlenmiştir. Sadece İş Kanunu değil  İş Mahkemeleri Kararları ve Yargıtay Kararları da bu doğrultudadır. Daha fazla makale için Tavsiye Forum alanına bakabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Bu site reklam gösterimleriyle ayakta kalmaktadır.